Annons

I april beslutades det hur pengarna ska fördelas, i tisdags beslutade presidiet för nämnden för folkhälsa och sjukvård i regionen att föreslå, genom handlingsplaner och aktuella uppdrag, hur pengarna ska användas.

59,3 miljoner satsas på att stärka kvinnohälsan och förlossningen. Bland annat genom att förstärka arbetsmiljön genom att se över och förstärka personaltätheten.

- Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting och regeringen säger tydligt att fler barnmorskor behöver anställas. Men vi har sedan lång tid arbetat med att själva utbilda barnmorskor genom utbildningsanställningar, men det tar lite tid, säger Mia Frisk (KD), ordförande i nämnden för Folkhälsa och sjukvård, i ett pressmeddelande.

35,8 miljoner läggs på insatser inom psykisk hälsa, särskilt riktade mot förebyggande insatser genom fler tidigare insatser som självinläggning och mobila team.

Annons

34,4 miljoner delas upp mellan två projekt. Tillgängligheten och vårdgarantin ska stärkas i regionen genom utökade öppettider och mobila närsjukvårdsteam. Dessutom ska patientkontakt införas, framför allt med patienter med komplexa behov i primärvården.

- Det är viktigt att alla de här satsningarna följer regionens strategi. Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som vi har påbörjat, säger Mats Bojestid, hälso- och sjukvårdsdirektör.