Totalt får Jönköpings kommun 286 miljoner i statligt bistånd för vård, skola och omsorg. En av budgetens satsningar nationellt är att 200 miljoner läggs på att deltidsanställa pensionärer med stor erfarenhet inom vården som ska finnas till för att lära upp nyanställda på arbetsplatsen.

I Jönköpings län får man ett tillskott på totalt 373,8 miljoner där 21,2 miljoner går till personalsatsning och 51,5 miljoner till förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Förstärka tryggheten

Polisen får ett tillskott på två miljarder för bättre utrustning som ska förstärka tryggheten för polisers arbetsmiljö. Tillskottet ska även gå till en satsning för att polisen ska få mer resurser att bekämpa och utreda sexualbrott.

Kommunalråd Ilan De Basso (S) ställer sig positiv till budgeten och menar att det kommer gynna hela kommunen.

Annons

- När det gäller sysselsättningen och bekämpning av arbetslösheten kommer det ge direkta konsekvenser för kommunen. Satsningen på poliser och trygghetsåtgärder är viktiga för alla både i landet och i kommunen. Den här budgeten utifrån ett väldigt brett perspektiv kommer få väldigt positiva effekter på Jönköpings kommun, säger De Basso.

Vidare satsning på byggbonusar

En annan satsning är den fortsatta satsningen på byggbonusar där staten ger bistånd till kommuner som bygger nya bostäder. Jönköpings kommun får då ett tillskott på 24,4 miljoner för nya bostäder. Något som innovationsminister Mikael Damberg ställer sig väldigt positiv till.

- När vi kom in i regeringsställning var bostadsbyggandet väldigt lågt, men i dag är vi uppe samma bostadsbyggandetakt som när miljonprogrammen byggdes. Anledningen till att vi har lyckats med det är att vi har gett kommunerna bättre förutsättningar att bygga, de har fått en bonus när de planerar. Vi har också infört ett investeringsstöd för de kommuner och byggbolag med rimligare hyror. Regeringen vill gärna se att fler kommuner använder det investeringsstödet för att bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i, säger Damberg.