Annons

I januari presenterades den första delrapporten där konsulten främst hade intervjuat medlemmarna i orkestern. I slutrapporten har det gjorts djupintervjuer med medarbetare och ledare från alla delar av organisationen.

Enligt rapporten upplever endast en liten del arbetsplatsen som mycket negativ och det slutsatsen att situationen grundar sig i ett ofärdigt förändringsarbete har förstärkts.

”Behöver bli förändring”

Konflikten mellan musikernas fackförbund SYMF och ledningen uppges hindra förändringsarbetet och enligt såväl medarbetare som chefer är det största och viktigaste arbetsmiljöproblemet den så kallade kampanj som förs mot verksamhetschefen. Enligt konsulterna måste detta upphöra för att möjliggöra utvecklingsarbetet.

– Vi är alla överens om att det behöver bli en förändring och ledningen har tillsammans med skyddsombuden påbörjat arbetet med en handlingsplan utifrån slutrapporten för att åstadkomma den förändring som krävs. Det är viktigt att hantera de utmaningar som finns i nuet samtidigt som planeringen framåt fortsätter för verksamhetens, medarbetarnas och publikens skull, säger regionala utvecklingsdirektören Kristina Athlei, i ett pressmeddelande.

Annons

Bidrog till ryktesspridning

Avskedandet av en musiker i oktober 2018 bedöms ha och har haft en inverkan på hela organisationen. Enligt rapporten ska medierapporteringen kring SMOT och Spira ha blivit en extra tyngd som skapat oro och olust och enligt rapporten ska rapporteringen varit ensidig och bidragit till ryktesspridning.

I rapporten föreslås bland annat att man stärker internkommunikationen, förnyar samverkan med SYMF, stärker det lokala arbetsmiljöarbetet och förändrar ledningen närmast orkestern. Det anses prioriterat att ytterligare stärka arbetet med långsiktig planering och utveckling av verksamheten.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app