Annons

Brist på specialistsjuksköterskor är en av de vanligaste orsakerna bakom stängda vårdplatser och ökade väntetider i vården. I fredags slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, en överenskommelse om hur regeringens vårdsatsning professionsmiljarden ska användas 2017-2018. En del av överenskommelsen är att ge fler sjuksköterskor ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig, genom olika former av ekonomiskt stöd vid utbildning.

Annons

- Det här är helt rätt väg att gå. Genom att göra den här satsningen bygger vi långsiktigt. Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård. Vi ska göra allt vi kan för att inte personalbrist ska tvinga människor att vänta på vård. Genom att satsa på personalen och möjliggöra för fler att vidareutbilda sig kan vi ta oss an de här problemen, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd i Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Region Jönköpings län.

Stor summa öronmärks

Totalt öronmärks 300 miljoner kronor som landstingen och regionerna får dela på, efter befolkningsmängd. Pengarna kan användas för att möjliggöra för medarbetare att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

Antalet specialistsjuksköterskorna har minskat under flera år och trenden har varit särskilt tydlig inom vissa områden. De pengar som regionerna och landstingen nu får ska därför stimulera till specialistutbildning inom områden där de nationella behoven är stora som till exempel inom psykiatri, vård av äldre, operation eller inom prioriterade områden utifrån vårdens behov lokalt.