"Jönköpingsmodellen" är resultatet av en studie som gjorts på nio olika tandläkarmottagningar. Studien var en del av Carl-Otto Brahms avhandlingsarbete och som i samarbete med ett forskarteam från Göteborg utformat modellen.

- Vi skapade modellen dels för att det är en hel del patienter som är rädda att gå till tandläkaren. Det är runt 20 procent som upplever någon slags rädsla eller obehag när de besöker tandvården. Vi vill ju inte att den andelen ska öka utan istället minska så en målsättning med modellen var att minska förekomsten av tandläkarrädsla och arbeta förebyggande, säger Carl-Otto Brahm.

"Upplever stor stress"

Modellen går ut på att patienter får fylla i ett frågeformulär där man skattar i vilken grad man känner rädsla och för vad. Den går även igenom patientens tidigare erfarenhet inom tandvården som tandläkare kan använda i en analys för att planera behandling. Inför behandlingen har tandläkare och patient sedan ett samtal där de gemensamt går igenom historiken och formuläret. Brahm menar också att modellen kan ge en tryggare arbetsmiljö.

Annons

- Vi vet från tidigare studier att tandläkare upplever stress när de behandlar patienterna. De blir osäkra på hur man ska bemöta patienterna, hur man ska se till patienternas behov, och därefter planera behandlingen med hänsyn till rädslan, fortsätter Brahm.

Modellen har ännu inte tagits i bruk, men Brahm ser väldigt positivt till att modellen tas in efter att studien gett goda resultat från både patienter och tandläkare. Brahm vill även fortsätta studien.

- Som med all forskning så bör man göra nya studier för att kunna dra allmängiltiga slutsatser, säger Brahm.