Norr om Tunnlandsvägen i Kaxholmen, i närheten av en blivande förskola, planerar Gullmanders arkitekt och Ing AB att bygga sju kedjehus och har nu sökt bygglov för detta. Två av kedjehusen är tänkta att bli på tre våningar och övriga blir på två våningar. Storleken varierar mellan 561 kvadratmeter och 735 kvadratmeter och alla kedjehusen är tänkta att få carport.

Dessutom är tanken att det ska bli tolv lägenheter i ett flerbostadshus på fastigheten. Även dessa får carport, parkering och en stödmur.

Tjänstemännen vill att utstakningen ska utföras av stadsbyggnadskontoret eller annan sakkunnig.