Annons

I dag är den äldre bilden verkligen ”förr”. När den kom på nätet så dristade jag mig att påstå att detta inte var Jönköping. Ibland skulle man må bra av att hålla truten. Men samtidigt ger jag ju en massa människor möjlighet att ge mig en känga. Visst är det Jönköping! Det är alldeles i början på Storgatan i riktning västerut. Där gatan i bilden kröker är husen öster om Hovrättstorget. När bilden är tagen är svårt att säga, jag tror jag vågar påstå att det inte är under detta sekel och inte heller under förra. Jag tror på sent 1800-tal.

Fotografen hette Johan Gustaf Wetterholm och levde mellan åren 1848-1928. Han etablerade sin ateljé på Barnarpsgatan 18 1869. Det känns skönt att för en gångs skull inte behöva vara rädd för brott mot upphovsmannarätten. Ett verk av ”konstnärlig höjd”, har skydd till 70 år efter upphovsmannens död. Huruvida detta kort kan anses ha ”en konstnärlig höjd” behöver vi inte diskutera. Det har nämligen gått mer än 70 år sedan 1928!

Mycket har ändrats

Annons

Husen på Storgatans högra sida finns inte kvar idag. Men ett intressant faktum är gatan som går in omedelbart till höger. Den måste gått bakom Kruckenbergs fastighet, som så småningom inrymde Lilla Hotellet (idag Handelsbanken och Condeco) och i rimlighets namn är det Hoppets gränd. Jag har aldrig sett detta avbildat utan alltid sett en liten öppning som numera är Hoppets Torg. Se bild från karta 1915. Bankhuset vid Hoppets torg är inte byggt.

Husen till vänster är intressantare, ett av dem finns faktiskt kvar än idag. Det är naturligtvis Stora Hotellets fastighet som vi skymtar längst fram i bild. Texten ESTAURANT talar om vad det är som ryms i huset. Sedan kommer Östra Storgatan 3 Sandwallska gården. Fast skall jag vara ärlig så vet jag inte om Sandwall ägde den vid fototillfället. Den kom dock så småningom att innehålla Sandwalls järnaffär.

Telefonstationen huserade här

Efter den kommer Östra Storgatan 5 Grapengiesserska gården. Denna innehöll när seklet var ungt Spritbolagets kontor och försäljningslokal. Där fanns också länge Bergmans Bokhandel, nu saligen avsomnad. Sedan Bredgränd, som uppstod när man ändrade stadsplanen efter branden 1854, innan hade den hetat Vattengränd, men nu blev den ”bred”.

Om andra sidan Bredgränd, Östra Storgatan 7 har jag i många år spridit en felaktig information. Denna fastighet som ägdes av Grosshandlare G Söderberg innehöll, som framgår av fotografiet, F Paulis Tvål och parfymaffär. Dessutom har jag vid stadsvandringar och i skrift påstått att här fanns stadens första telefonstation. Vissa kloka människor har påstått att jag haft fel, men jag ger mig inte så lätt.

Inte förrän nu. I den förteckning som jag använder från Gudmundsgillets årsbok 1950 står det: Östra Storgatan 9 Colléenska gården. Andra våningen inrymde Stadens telegraf- och telefonstation. Så var det med det. En av Sveriges första telefonstationer fanns alltså på Östra Storgatan 9 och inget annat.

En intressant gammal bild och jag blev av med en gammal illusion.

Källa Gudmundsgillets årsbok 1950

Gammal bild

Gustav Wetterholm

Ny bild

Lennart Lindberg