Annons

Åsa Thörne Adrianzon, chef på strategienheten i Jönköpings kommun, och Ellen Gustafsson, projektkoordinator i Jönköpings kommun, finns på plats under MR-dagarna och kommer bland annat arbeta med hur Jönköping ska förbättras.

– Vi vill att alla i Jönköping ska arbeta rättighetsbaserat. Med det menas att man i alla verksamheter utgår från den diskrimineringslag vi har i Sverige. På alla arbetsplatser, exempelvis, måste man bekämpa diskriminering, säger Adrianzon.

Under dagarna medverkar också Thuli Madonsela som är internationellt känd för sitt arbete kring korruption och mänskliga rättigheter. Hon har av Time Magazine listats som en av världens mest inflytelserika människor och vill på MR-dagarna delta och inspirera så mycket som möjligt.

"Arbeta med integration"

– Det är jätteviktigt att man informerar om och pratar om mänskliga rättigheter på både global och lokal nivå. I Jönköping måste man arbeta med integration av folk i utanförskap. Även om Sverige och Jönköping har kommit ganska långt när det gäller mänskliga rättigheter måste man fortsätta arbeta på det för att vara ett föredöme. Ett enskilt lands utveckling kan få andra länder att ta följe, säger Thuli Madonsela till Jnytt.

Annons

Enligt Madonsela, som har arbetat mycket med korruption, är det jätteviktigt att jobba även på de lite mindre problemen.

– Jönköping är inte i stor utsträckning en korruptionsdrabbad stad men man kan skymta korruption överallt i världen, även i Sverige, säger Madonsela och beskriver det med en metafor: "Om du får ett litet hål i din klänning och inte syr igen det kommer du snart att vara helt utan klänning"

Under MR-dagarna kommer mycket handla om diskriminering, exempelvis när det gäller rasism, jämställdhet och hbtq. Åsa Thörne Adrianzon och Ellen Gustafsson är tydliga med att detta är något man kan och ska arbeta med även på lokal nivå.

– Vi har ett bra arbete, på vår avdelning finns det strateger för exempelvis jämställdhet och integration. Här på MR-dagarna kommer vi ha ett seminarium med diskrimineringsombudsmannen om lika förutsättningar i arbetslivet. Mycket kommer också handla om könsnormer och jämställdhet, berättar Adrianzon.

Diskussioner och information

MR-dagarna kommer också innehålla diskussioner och information om hur man som privatperson kan hjälpa till att främja mänskliga rättigheter.

– Det viktigaste är att helt enkelt vara en bra medmänniska. Man ska inte definiera andra människor. Det är så ofta som vi sätter etiketter på människor, och om vi fortsätter göra det försvåras arbetet kring mänskliga rättigheter, säger Ellen Gustafsson och Åsa Thörne Adrianzon till Jnytt.

Konferencier Dona Hariri, projektkoordinator Ellen Gustafsson och chef på strategienheten Jönköping Åsa Thörne Adrianzon.
Foto: Noah Toth

MR-aktivisten Thuli Madonsela.
Foto: Noah Toth

MR-dagarnas projektledare Caroline Matsson och Malin Slätis.
Foto: Noah Toth