Tillsammans omfattar bredbandsnätet drygt 210 mil fiberkabel och drygt 18 500 anslutna hushåll i Jönköping och Habo kommun.
Det gemensamma bolaget ska bygga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar för en öppen och robust fiberbaserad infrastruktur.
– Genom att vi knyter ihop våra stadsnät till ett större regionalt nät kommer vi att skapa nytta och mervärden för kommuninvånarna, näringslivet och kommunala verksamheter säger Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi, i en kommentar.

”Bättre ekonomi”
– Med regional samverkan och lokal närvaro skapas synergieffekter som medför bättre ekonomi, högre driftsäkerhet och kvalité samt större valfrihet för slutkunden med ökad konkurrens som följd säger Bengt Fransson, vd Habo Energi
Samarbetet i det nya bolaget kommer att ske inom de områden där det finns synergieffekter att samverka som till exempel tjänsteutbudet i ett öppet stadsnät, drift och teknik.

Hanteras lokalt
Ägandet av fibernäten och utbyggnation av denna viktiga samhällsinfrastruktur kommer även i fortsättningen att hanteras av de lokala energibolagen inom respektive kommun.
– Vi ser på det öppna stadsnätet som en grundläggande del av ett samhälles infrastruktur. Målet är att vi tillsammans ska fortsätta utveckla ett av regionens bästa och mest använda bredbandsnät, säger Ulf Svensson, affärsområdeschef Jönköping Stadsnät Wetternet.