Goda villkor för företagande är enda garanten för bra pensioner.

Den senaste tiden har det publicerats debattartiklar, insändare och ledare i länets olika medier som handlat om pensioner. Företrädare för olika försäkringsgivare har beskrivit hur ”enkelt” det är att tillförsäkra sig en god pension.

Rådet blir, se till att vara anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till något av de debatterande försäkringsgivarna.

Arbetsgivare tycks enligt olika försäkringsgivare vara något fenomen som med automatik genererar ständiga ekonomiska resurser för pensionsavsättningar med mera. Sanningen är att bakom varje arbetsgivare/företag (på privata sidan) står en eller flera enskilda individer som tar personliga ekonomiska risker för att driva, utveckla och äga företag.

Kontentan av dessa råd är, var anställd tjänsteman hos ett stort företag och hoppas att detta fortsätter generera vinster oavsett om ingen tar ekonomiska risker för att bidra med kapital och personligt engagemang för utveckling.
För vissa grupper kommer grundpensionerna att öka nästa år medan de sämst ställda pensionärerna får minskad pension. Dock regleras plus och minus för de med små pensioner via bostadstillägg, vilket för många innebär status quo.

Annons

Övriga pensionärer, de med välfyllda ITP-kassor med mera lever ett hyfsat gott liv alla dessa justeringar förutan.

Men det är inte välvilliga politiker som ligger bakom dessa förändringar. Det är marknadsförutsättningar för svenska företag, små som stora som avgör pensionernas utveckling.
Ju fler som arbetar, desto bättre utveckling av pensionerna. Alltså, högre kostnader på arbete (regeringens ambition från och med 1 januari 2016) leder till färre som arbetar och därmed lägre pensioner. Fler behöver också arbeta längre vilket motverkas av regeringens förslag på höjda sociala avgifter för personen över 65 år.

Till viss del finansieras höjningen av pensionerna med höjd skatt på pensionärer som valt att fortsätta arbeta.

Därför finns bara ett sätt att försäkra sig om en god pensionärstillvaro, nämligen att medverka till goda förutsättningar för företagande. Individer som tar eget initiativ för försörjning och därmed medverkar till utveckling av verksamheter som genererar så väl vinster som sysselsättning är den enda garanten för bra pensionärstillvaro för alla.

Alltså är ett bra företagarklimat ett allmänintresse och inte ett särintresse. Något som borde vara högsta prioritet på alla pensionärsorganisationers agenda.
Sedan 1990 har fyra av fem jobb skapats i företag med färre än 50 anställda. Det finns ytterligare potential för fler arbetstillfällen, vilka kan förverkligas om beslutande politiker väljer att stimulera företagandet genom gynnsamma grundförutsättningar.

En ytterligare viktig aspekt är ett effektivt nyttjande av skattebetalarnas pengar i kommuner, landsting och myndigheter.

Frida Boklund,
Regionchef Företagarna