Annons

Därför kommer man från och med i höst att införa ett antagningsprov till Ämneslärarprogrammets samtliga inriktningar.

Högskolan för lärande och kommunikation deltog mellan 2014-2016 i ett nationellt försök med en lämplighetsbedömning till Ämneslärarprogrammet samt Förskollärarprogrammet.

Särskilt antagningsprov

Annons

Utifrån dessa erfarenheter har lärosätet nu beslutat att inför ett särskilt antagningsprov för sökande.

Precis som tidigare kommer antagningen att göras utifrån betyg och resultat på högskoleprovet. Men detta kommer nu att ske i kombination med resultat från antagningsprovet.

Obligatoriskt

Antagningsprovet är behörighetsgivande och obligatoriskt för alla sökande. Provet består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift som genomförs på plats i Jönköping.

- Vi har valt att införa antagningsprov som en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning med hög kvalitet, höga ambitioner och höga förväntningar på våra blivande studenter, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare för Högskolan för lärande och kommunikation.