Annons

Byggnaden har varit en institutionsbyggnad fram till att dess nuvarande ägare tog över den av kommunen för cirka sju år sedan.

Det har tidigare funnits ett tidsbegränsat bygglov på fem år för att ändra verksamheten till studentboende. Kommunen ville då hyra byggnaden för att inkvartera asylsökande. Tanken var att det skulle vara en expedition med övernattningsmöjlighet plus tre parkeringsplatser. Eftersom det skulle vara bemannat med personal såg ägaren inget hinder att skriva avtal med kommunen eftersom det redan fanns ett löpande klassning av byggnaden.

Tidigare behandlingshem

Kenneth Jansson, projektledare och arkitekt, och som företräder Hasse på Sjökanten, berättar att det varit ett utdraget ärende.

– Det har varit ett behandlingshem för tjejer och det har funnits bygglov för att använda lokalen som behandlingshem. Sedan bestämdes det att det skulle bli studentboende, och det beviljades tidsbegränsat bygglov för det. Sedan ville kommunen använda lokalerna för ensamkommande flyktingbarn, berättar Kenneth Jansson.

Annons

Ställdes krav

Han menar att det var då problemen började. Det fick ansökas om nytt bygglov och kommunen började ställa krav på flera detaljer, som Kenneth Jansson kraftigt ifrågasätter. Det ställdes bland annat krav gällande ventilation, kommunen ansåg att det var för få kylskåp, frysar och spisar, att rummen var för små och att städrummet inte var handikappanpassat.

– Jag gick i taket. Varför ska städrummet exempelvis vara handikappanpassat och jag förstår inte varför inte antalet kylskåp inte skulle räcka. Vi har haft 25 studenter boende där och ingen har klagat tidigare, säger han.

Nu är målet att byggnaden åter igen ska användas för studentbostäder och Kenneth Jansson tycker att det är bra att ärendet tas upp i stadsbyggnadsnämnden. Nämnden tog dock inget beslut i frågan under torsdagens möte.

– Det är ett så komplext ärende så vi valde att återremittera det så vi kan utreda det vidare. Det är ett ganska stökigt ärende. Det har byggts om och man är inte överens om tillgänglighetskraven så det behövs utredas mer, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app