Annons

Fastigheten Hälsan 2 rymmer, förutom Science park, även ytor som hyrs ut till Region Jönköpings län och högskolan i Jönköping. Den obebyggda delen av fastigheten används just nu till korttidsparkering.

Politikerna har ställt sig positiva till en försäljning av Hälsan 2 till kommunens nybildade fastighetskoncern. Fastigheten bedöms vara värd cirka 170 miljoner kronor plus att ett värde på tillkommande byggrätter i den befintliga detaljplanen uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

Fastigheten Hälsan 2 omfattas i dagsläget av tre byggnader varav två är sammanbyggda med f..

Fastigheten Hälsan 2 omfattas i dagsläget av tre byggnader varav två är sammanbyggda med förbindelsegång.

Den totala lokalytan i byggnaderna uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter exklusive källare, varav 8 500 kvadratmeter är uthyrningsbar lokalyta. Resterande ytor utgörs av kommunikationsytor och i källaren finns ytterligare cirka 4 000 kvadratmeter lokalyta.

Förutom lokalyta finns ett 60-tal parkeringsplatser på markplan. Fastigheten har genom servitut även del i ett garage under marken i fastigheten Hälsan 1. Hälsan 2 har 293 parkeringsplatser och kommunen har ytterligare ett antal parkeringsplatser i Hälsan 1. Dessa är dock kopplade till fastigheten Hälsan 4, som inte är aktuell för försäljning.

Annons

– Science park har behov av att utöka sin verksamhet. Vi har haft samtal om att lokalen ska vara avsedd för kommersiellt syfte. Genom att sälja fastigheten, eller förvärva fastigheten som vi säger, så ser vi till att fastigheten stannar i koncernen men att det hamnar inom ett bolag som ser till att ändamålet uppnås, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Försäljningen innebär att verksamhetslokalerna tydligare kan inriktas för kommunens egna verksamheter.