Annons

Frågan om fotbollsarena i Jönköping har stötts och blötts i många år nu. I dag är det dags för kommunfullmäktige och i dag kan man också vänta sig någon form av besked från politikerna.

Det finns egentligen bara tre alternativ kvar i arenafrågan.

Det är följande: Jordbrovallen, Råslätt och fortsatt spel på Stadsparksvallen.

När det gäller de två förstnämnda är det nybyggnation som gäller och när det gäller Stadsparksvallen är det ombyggnation som gäller.

Alliansen har tidigare sagt att man vill utreda Råslätt som plats för arena, samtidigt vill man också fortsätta projektering för en upprustning av Stadsparksvallen.

Socialdemokraterna vill bygga på Jordbroområdet.

Sverigedemokraterna lade vid vinterns kommunstyrelsemöte ned sina röster eftersom man tycker att man saknar noggranna och adekvata uträkningar kring de olika alternativen.

"Samma förslag"

Annons

– Vi kommer ge samma förslag som vi lade i Kommunstyrelsen, att man på jämförbart sett ska ta fram kostnader för de olika alternativen. I KS lade vi ner rösterna och om inget annat händer kommer vi att göra likadant nu, säger Kristian Aronsson till Jnytt.

– Vi anser inte att det är rätt siffror på Jordbron. De olika haltar i jämförelse. Vår inställning är att vi helst inte vill bygga i Stadsparken, det är ingen hemlighet. Men den kostnaden på 548 miljoner kronor som en ny arena vid Jordbron beräknas kosta kan vi inte ta ansvar för.

Vad tycker du om den beräkningen?

– Det är att jämföra äpplen och päron och det tycker jag är dåligt!

Aronsson säger att uträkningarna haltar betänkligt och frågar sig varför man till exempel har räknat för 700 parkeringsplatser vid Jordbron medan man inte alls har sett någon beräkning för parkeringsplatser vid Stadsparksvallen.

Sverigedemokraterna har åtta platser i kommunfullmäktige - och man är eniga i sitt beslut att lägga ned sina röster om

– Ja, det är ett enigt beslut på att vi lägger ned våra röster. Kommer någon med något nytt vill vi ajournera.

Privat aktör

Sverigedemokraterna är också inne på att se över huruvida det finns privata aktörer som till exempel företag som kan gå in och betala en del av arenan.

– Det finns fler än fotbollen som behöver pengar i kommunen så det är det bästa, säger Kristian Aronsson.

ing