Annons

Under torsdagen väntas stadsbyggnadsnämnden säga ja till bygglov för en ny byggnad på Skeppsbron, söder om Munksjön i Jönköping. Det handlar om ett kontorshus som blir 16 400 kvadratmeter stort plus miljöhus och parkering.

– Tillsammans kommer Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att bilda ett viktigt kvarter. Byggnaderna kommer att bli det första efter Munksjötornet på Skeppsbron, har Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tidigare sagt till Jnytt.

Inspirerat av stenarna

Byggnadens utseende kommer att bli inspirerat av de kantiga stenarna på Munksjöns strand då basen blir av vinklad metall. Byggnaden ska ge en upplevelse av täthet och tyngd som varieras med stora uppglasade partier där insidans värme och aktivitet kan anas.

Annons

Ovanför basen övergår fasaden till en förskjuten fönstersättning. De våningshöga panelerna vinklas och skapar rörelse och djup och här hämtas inspirationen från den solbelysta vassen som vajar vid strandkanten strax intill.

Bildar mönster

Variationen och skuggspelet förstärks av en rad med hål i de vinklade panelerna och bildar ett mönster som ska bli mer framträdande ju längre upp på fasaden man kommer.

Översta kontorsvåningen där det även blir teknikutrymme, utgör byggnadens tak. Området får ett slätt och glasat uttryck. Tanken är att taket genom reflektioner och transparens ska tona byggnaden mot himlen.

Då det finns en risk att marken är förorenad på platsen så kommer det ske en sanering innan bygget drar igång.

Hyreskontraktet för lokalerna på Vallgatan går ut den sista februari 2021. Inflyttningen i den nya fastigheten påbörjas i början av 2021 och kommer ske i etapper.