Tanken är att det ska jobba tolv personer på den nya förskolan, som byggs i två våningar.

– Fastigheten heter Myggan 1 och det handlar om en sutterängsbyggnad som ska byggas i en omgivning där det i dag är ett grönområde. Förskolan är tänkt att ligga utmed Humlevägen och i närheten finns även Åsenvägen. Det ligger i anslutning till Stadsparken kan man säga, och en hundrastgård finns i närheten och lite längre upp ligger det parkeringar, berättar Carl-Magnus Pehrsson, bygglovsingenjör på stadsbyggnadskontoret.

”Ser lovande ut”

Den nya förskolan uppges få en stor tomt, då det handlar om en utemiljö som ska motsvara cirka 55 kvadratmeter per barn.

– Det intressanta här är väl att det blir en byggnad som är väl anpassad till miljön. Det gjordes en ny detaljplan 2015. Jag tycker att det ser lovande ut, säger Carl-Magnus Pehrsson.

Annons

Kuperat område

Från tekniska kontorets sida har man lite funderingar kring hur hög en stödmur, som planeras i sydöstra hörnet av fastigheten, ska vara. Tjänstemännen påtalar att Humlevägen är en av entréerna in till Stadsparken och att det därför är viktigt hur utformningen av området blir då det kan påverka landskapsbilden.

Det finns också önskemål om att plana ut marken, då tomten annars lutar för mycket för att passa för småbarn.

– Anledningen till att det behövs en stödmur är för att det är sådana höjdskillnader. Det är ganska kuperat i området, säger Carl-Magnus Pehrsson.

– Det här tycker vi känns positivt, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Boende runt området har tidigare varit negativa till en ny förskola på platsen eftersom man anser att det skulle påverka området negativt och att trafiksituationen i området skulle försämras.

I anslutning till Jönköpings stadspark planeras en ny förskola.
Foto: Gunilla Bunnvik

Så här är det tänkt att förskolan ska se ut.
Foto: Jönköpings kommun

Skisserna visar fasaden mot norr och söder.
Foto: Jönköpings kommun

Skissen visar hur området kan komma att se ut när den nya förskolan står klar.
Foto: Jönköpings kommun

En ny stödmur planeras ner mot Humlevägen när den nya förskolan byggs. Tanken är att det ska bli ett högt staket ovanför och ett dike nedanför.
Foto: Jönköpings kommun

Det diskuteras om den nya stödmuren som planeras vid den nya förskolan ska få någon form av dekoration och det lutar åt någon form av klängväxt.
Foto: Jönköpings kommun