Annons

Nu släpper Omställningsfonden en ny rapport och presenterar tillsammans med parterna i välfärdssektorn tre reformförslag för hur Jönköpings län ska klara kompetensförsörjningen på framtidens arbetsmarknad.

– Arbetsmarknaden i Jönköpings län förändras idag i snabb takt, inte minst för de drygt 44 000 anställda inom välfärdssektorn. Digitalisering, automatisering och globalisering gör att jobb försvinner, andra tillkommer eller förändras. Den utbildning vi skaffade i 20-årsåldern räcker inte alltid för ett helt arbetsliv och att byta karriär mitt i livet är vanligare, säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden, i ett pressmeddelande.

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av parterna för att underlätta omställning inom välfärdssektorn. Nu släpper de rapporten "Att utbilda oss genom hela arbetslivet".

Annons

I den presenteras tre förslag på reformer som krävs för att Sverige ska bibehålla konkurrenskraften på en global arbetsmarknad. En Sifoundersökning visar att 67 procent av personer mellan 18-29 år tror att de kommer skaffa ett nytt yrke eller en ny utbildning under arbetslivet. I åldersgruppen 30-49 år tror 53 procent att de kommer byta karriär.

– Alla måste ges möjlighet att växa med en föränderlig arbetsmarknad. Det är bra för enskilda arbetstagare, för arbetsgivarna och för ekonomin i Jönköpings län. Om politiken menar allvar med att möjliggöra ett livslångt lärande måste man agera. Ett reformerat utbildningssystem är nödvändigt för att alla som vill ska kunna jobba på framtidens arbetsmarknad, säger Lars Hallberg.

Omställningsfondens tre förslag på reformer

1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag at..

Omställningsfondens tre förslag på reformer

1. Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag att aktivt främja omställning för den etablerade arbetskraften, exempelvis genom att kursutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma. Ett nationellt, statligt finansierat system för validering behöver bli verklighet.

2. Utbildningsplatser i hela landet. Människor ska kunna vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansutbildning eller andra utbildningsvägar i hela landet. Det bör också alltid vara möjligt att tentera kurser på närmsta högskola.

3. Utökat studiemedel för yrkesverksamma. Åldersgränserna för hur länge man kan ta studielån måste höjas. En person som redan använt sina studiemedelsberättigade veckor bör kunna få extra veckor av arbetsmarknadsskäl.