Annons

En patient med försämring av en kronisk tarmsjukdom behandlades först i sitt hem, men fick sedan läggas in på medicinkliniken för sjukhusvård.

Efter några dagar konsulterades kirurgkliniken angående eventuell bortoperation av tarmen. Detta beslutades i samråd att utföras inom ett par dagar, om inte patienten förbättrades av pågående medicinering, som man precis ökat. Samma kväll avled dock patienten plötsligt.

IVO har i ett tidigare beslut kritiserat inblandade läkare för att de avvaktat för länge på att läkemedelsbehandlingen skulle ha effekt.

Nu har man dock gjort en ny bedömning och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen.

Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Annons