Annons

Anmälan gäller en patient som var i kontakt med flera vårdenheter under våren 2018 för besvär som senare visades bero på en hjärntumör.

På grund av att diagnosen ställdes med cirka sex månaders fördröjning har behandlingen också fördröjts. Patienten är under fortsatt behandling.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.