Annons

I över hundra år har hårt arbete för kvinnors rättigheter och oberoende gjort mycket för jämställdheten i Sverige. Vi har kommit långt, men fortfarande finns mycket kvar att göra. Idag är det internationella kvinnodagen, en dag då det är extra viktigt att sätta fokus på det arbete vi har kvar att göra.

"Våld i nära relationer är ett problem som drabbar alla åldrar, även våld mellan äldre förekommer liksom våld i samkönade relationer. Arbetet för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, våldtäkter och andra sexuella övergrepp samt hedersrelaterat våld och förtryck måste fortsätta.

Annons

Hedersrelaterade brott är inte alltid våldsbrott. Det kan röra sig om hot, kränkning, tvångsgifte och mycket mer. Konsekvenserna av dessa brott blir ett brottsoffer som inte har friheten att leva det liv man själv vill. Vi har under lång tid arbetat för allas lika värde och friheten att själv bestämma över sitt liv. Det är rättigheter vi kommer fortsätta arbeta för.

Oavsett om du har släkt sedan många generationer i Sverige, är uppvuxen i Sverige eller nyanländ, har du samma rättighet. Så länge verkligheten inte ser ut så för alla, måste vi fortsätta jobba för att säkerställa dessa grundläggande rättigheter.

Alliansregeringen skärpte under sin tid lagstiftningen när det gäller tvångsgifte, könsstympning och barnäktenskap. Man skärpte även straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Moderaterna har i riksdagen föreslagit ytterligare insatser för att motverka tvångsgifte och hot om månggifte genom att bland annat föreslå en separat tvångsäktenskapsenhet hos polisen eller annan myndighet.

Det behövs även ytterligare åtgärder för att kartlägga omfattningen av hedersrelaterad brottslighet och hur utvecklingen ser ut över tid. Tillförlitlig statistik är av största betydelse i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är genom fakta och inte fördomar vi kan säkerställa ett långsiktigt arbete som leder till riktiga förändringar i rätt riktning.

Sverige behöver med kraft markera mot hedersbrott.

Skärp straffvärdet för hedersrelaterade brott!

Susanne Wahlström, ordf Moderatkvinnorna i Jönköpings län