Annons

Anmälan gäller en patient som sökte akutmottagning på grund av plötslig andfåddhet och smärtor vid djupandning.

Patienten fick genomgå en röntgen av lungornas blodkärl och det visade sig handla om blodproppar. Behandling sattes in och därefter gjordes en bedömning att patienten kunde återgå till hemmet. Patienten uppmanades samtidigt att söka akut vid eventuell försämring.

Endast ett dygn senare var patienten tvungen att söka akut vård på grund av fortsatta smärtor. Den här gången lades hen in för vård.

Region Jönköping län skriver i ett pressmeddelande att patienten enligt rådande rutiner skulle ha lagts in och observerats redan vid det första besöket, för att kontrollera såväl behandling som dess effekter.

I detta fall drabbades inte patienten av några komplikationer.

Annons

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län