Annons

Jag skall ånyo återvända till Söder, observera inte till Torpa. Utmed Klostergatan ligger ett av de första husen som uppfördes i Södra Kvarteret, nämligen Idas skola. Den var färdigbygg 1908 och byggmästaren var Adolf Lindström. Arkitekt, ja som så många gånger förr när det gäller vackra byggnader i Jönköping, så är det stadsarkitekten August Atterström. Hans produktion av vackra hus är så stor att man kan undra när han var ”stadsarkitekt”. Stadsarkitekten var ursprungligen en myndighetsperson som granskade ritningar och utövade tillsyn över byggverksamheten. Inom tjänsten kunde han åläggas att utforma kommunala byggnader, som i Atterströms fall till exempel gamla Spårvagnsstallarna. Därutöver kunde han åta sig privata uppdrag och det har han gjort och det har satt spår i hela Jönköpings län.

Annons

Hushålsskola för medellösa
Huset bygger på en donation från Klara och Ottonin Ljungqvist från den 20 maj 1882. Namnet Ottonin bygger på det faktum att han var nionde barnet i sin familj. De donerade då 50 000 kronor och en tomt ”väster om Munksjö trädgård”. Ottonin var ju sedan 1869 disponent och ägare till Munksjö Pappersbruk. Pengarna skulle användas till:” Uppförande af en byggnad afsedd att under namn af Idas skola inrymma en praktisk hushållsskola för medellösa, men för berömvärd och dygdig vandel kända flickor, anställda vid i Jönköping belägna fabriker dock lämnadt företräde för dem, som äro eller har varit anställda vid Munksjö Pappersbruk och därifrån äga fullvärdiga vitsord. Donationen skola hugfästa minnet af aflidna Ida Ljungqvist, född Tengner”.

Efter bortgågna hustrun
Ottonins första fru Ida hade avlidit i barnsäng 1881 och han gifte om sig ganska omgående och det är han och hans nya fru som står för donationen. Ida begravdes tillsammans med en del andra ur familjen på Slottskyrkogården, där familjegraven fortfarande är en av de mest imponerande. Man får dock förgäves leta efter Ottonin och Klara Ljungqvist, de ligger nämligen inte i familjegraven. De båda har en egen grav inne på Munksjö industriområde.
Skolan startar redan 1903 i Viktoriahuset vid Sofiakyrkan där Ebba Ramsey upplät lokaler, men byggnaden Idas skola blir som sagt klar 1908. Staden skänkte mark i anslutning till skolan och på detta sätt fick vi Idas park. Parken är färdiganlagd 1934, men har sedan renoverats och ändrats ett flertal gånger.
Nya Ida skola, som idag är en del av Bäckadalsgymnasiet och ligger väster om Gröna gatan, stod klar 1963 och är arkitektoniskt en skarp kontrast till Atterströms gamla byggnad. Den nya skolan är ritad av Lars Löfstedt. I den gamla skolan bedriver idag kommunen en förskola.


Källor:
Småländska Kulturbilder Visioner och vardagsarkitektur

Gudmundsgillets årsbok 1987