Annons

I ett pressmeddelande konstaterar Jönköpings kommun att granskningen är en regelbunden som utförs var tredje år.

– Skolinspektionens granskning är en viktig del för att se till att vi lever upp till de höga krav som vi och samhället ställer på våra utbildningar. Vi ser fram emot att samarbeta med inspektionen under hösten, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör i kommunen, i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen tittar på två områden. Det är dels kommunens analys av studieresultat och trygghet, samt kommunens kompensatoriska arbete.

Det är nationella mål och riktlinjer tillsammans med forskning och beprövad erfarenhet som ligger till grund för granskningen. Syftet är att höja utbildningens kvalitet och bidra med en god utbildning och trygg miljö.

Inspektionen genomför tillsyn på förskoleklasser, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Detta för att se hur väl kommunen uppfyller de nationella målen. Totalt tio skolor kommer granskas och därefter ska även kommunen som huvudman granskas.

Annons

– Grundskolan i Jönköpings kommun har bättre resultat än riksgenomsnitt och resultaten ökar, men självklart har vi också utmaningar som vi är medvetna om och satsar för att klara av. Skolinspektionens granskning kan hjälpa oss att fortsätta förbättra oss, säger David Norrfjärd, grundskolechef i Jönköpings kommun.

Skolorna som granskas

Sandagymnasiet rektorsområde 5

Hovslättsskolan

Bäckadalsgymnasiet rektorsområde 3

..

Skolorna som granskas

Sandagymnasiet rektorsområde 5

Hovslättsskolan

Bäckadalsgymnasiet rektorsområde 3

Torpaskolan

Alfred Dalinskolan

Råslättskolan

Ljungarumsskolan F-6

Attarpsskolan 7-9

Örserumsskolan

Sandagymnasiet rektorsområde 2

Talavidskolan

Kålgårdsskolan