En patient på Länssjukhuset Ryhov skulle få smärtlindring efter en operation av en bruten arm. I samband med att smärtlindringen gavs så hamnade en kateter i fel läge innanför hjärnhinnan.
Det orsakade ett kortvarigt cirkulationsstillestånd och medvetslöshet.… Patienten fördes till intensivvårdsavdelningen för vård och övervakning. Patienten kunde kanske snabbt hämta sig efter att ha varit på intensivvårdsavdelningen i ett dygn.