Vid Juneporten är duvorna en vardaglig syn liksom småfåglar som letar smulor på stans uteserveringar. Läsare vittnar också om småfåglar som flyger runt inne på Rosenlundsbadet och i de stora mataffärerna.

Ibland har det blivit så mycket fågelbajs vid badstränder och bryggor att kommunens miljö- och hälsoskyddskontor kontaktats och fått åka ut och skjuta av några fåglar.

Här syns småfåglar på golvet på Rosenlundsbadet där badgästerna sitter och äter.
Foto: Linda Lindgren/läsarbild

– Ibland kan kanadagässen bli en olägenhet runt badplatser. Vi ser att det ligger mycket fågelspillning på bryggor och då är det en olägenhet. Vid Rocksjön och Tenhultasjön brukar det bli problem och i år har det hänt att vi varit där och skjutit av fåglar, berättar Erik Engwall, miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunen.

Kontakta Anticimex

Han upplever inte att fågelproblemet är större i år jämfört med tidigare och menar att Jönköping är lika drabbat som andra kommuner när det finns gott om mat för fåglarna. Men han vet att många tycker att det är obehagligt med exempelvis stora grupper med kajor i Rådhusparken vissa delar om året.

Annons

– Om det blir ett hygienproblem brukar fastighetsägarna kontakta Anticimex som får ta hand om fåglarna. Vi brukar normalt inte gå in och göra några åtgärder även om det förstås händer att vi gör det. Från kommunens sida brukar vi mer agera när det exempelvis handlar om en skadad svan eller om det är häckande fåglar vid en förskola, säger Erik Engwall.

Att skjuta av fåglar när det finns gott om dem ser han egentligen inte som någon bra lösning.

– Då kommer det bara andra fåglar och tar de gamla fåglarnas plats. Då är det bättre att göra åtgärder som förhindrar att fåglarna trivs det. Vid Juneporten har vi exempelvis förhindrat att fåglarna ska sätta sig på taken och vi har märkt en förbättring efter det, berättar Erik Engwall.

Tömma soptunnor

Att det rör sig mycket fåglar på platser där det hanteras livsmedel tycker han inte är bra. Men det finns saker som fastighetsägarna kan göra för att förhindra att fåglarna kommer. Ett exempel kan vara att se till att soptunnorna töms oftare om de brukar vara fulla, eller att ha lock på soporna.

Privatpersoner som ringer kommunen och är irriterade på att fåglarna äter upp deras körsbär brukar få rådet att sätta upp nät eller siluetter som håller fåglarna borta. Eller att helt enkelt vara snabba med att plocka bort bären.

Att fåglar flyger in när folk öppnar dörrar till stora ytor är inte heller ovanligt.

– Men jag känner inte till att det skulle flyga in fåglar på exempelvis Rosenlundsbadet. Det är inget som har hört, men jag utgår ifrån att man åtgärdar problemet i så fall, säger Erik Engwall.

Många duvor rör sig vid Juneporten, men det har gjorts åtgärder för att förhindra att de trivs.
Foto: Arkivbild