Annons

Drygt hundra vårdplatser har berövats våra tre akutsjukhus och överbeläggningarna ökar nu kraftigt.

Överbeläggningarna leder till flera stora problem. Personalen slits ännu hårdare än tidigare vilket leder till ökade sjukskrivningstal. När personalen är utarbetad och patienter får ligga i korridorerna eller på fel avdelningar sätts både patientsäkerheten och personalsäkerheten ur spel. Detta är inte kostnadseffektiv vård och det är ingen hållbar framtidsmodell.

Det går bra att skylla på att kommunerna inte tar hand om sina utskrivningsklara patienter men faktum kvarstår, problemet är nu större än någonsin och det är vår sjukvårdspersonal som slits ut i förtid. Det personalansvaret kommer inte Regionen ifrån hur mycket man än skyller ifrån sig. Föredömet i denna omläggning och omstrukturering av vården har varit Region Östergötland.

Annons

Den regionen med allra högst andel överbeläggningar, kanske bör man välja sina föredömen bättre.

Vänsterpartiet var det enda parti som tidigt motsatte sig nedskärningarna i det så kallade åtgärdsprogrammet. Vänsterpartiet var det enda parti som budgeterade för en jättesatsning på vårdplatser, 40 miljoner kronor för att vara exakt. Dessutom är det uppsatta neddragningsmålet uppnått i åtgärdsprogrammet, vårdplatserna är nu ett minne blott, men ändå fortsätter nedskärningarna av vårdplatser.

Tidigare togs ju beslut om varje enskild vårdplats med stor eftertänksamhet i regionfullmäktige, men nu sker nedskärningarna på löpande band utan att frågan behandlas av det högsta beslutande organet Regionfullmäktige.

Så kan det inte få fortsätta. Vänsterpartiet är garanten för en hållbar och jämlik vård och vi är det enda fullt ut trovärdiga alternativet till nedskärningspolitiken i Region Jönköpings län.

Uttalande antaget på Vänsterpartiets distrikts årskonferens i Jönköpings län 2017-02-19.