Annons

SMHI uppmanar om att vara försiktiga då det finns risk för skogsbränder i Jönköpings län. Risken är utfärdad för tisdag och onsdag i hela länet, mellan gäller främst de östra delarna. Risken innebär stor, eller mycket stor, antändningsrisk och att eld lätt kan spridas i skogsmark. Vid eldning utomhus bör man vara försiktigt.