Annons

I dag städas Vätterstranden manuellt med personal från kommunen varje dag under högsäsong. Vid enstaka tillfällen grävs sanden om till exempel vid borttagning av oönskad växtlighet. För att få besökarna att själva ta hand om skräp och avfall finns det sopkärl utplacerade med sortering.

Men alla kommuninvånare är inte nöjda med städningen, något som Jnytt tidigare har skrivit om. Under årets badsäsong med det varma vädret har mängden skräp vuxit kraftigt i takt med att allt fler befunnit sig på stranden.

Hyra in entreprenör

Tekniska kontoret tycker att tekniska nämnden nu ska överväga om den manuella städningen ska utföras med tätare intervaller och om luckring av sanden ska ske minst en gång per säsong.

Annons

När det gäller motionen om att köpa in en specialmaskin för strandrensning menar tekniska kontoret att det maskinella arbetet delvis kan ske med befintliga maskiner eller med inhyrd maskinentreprenör. Därför ser man inget behov av att köpa in någon specialmaskin.