Silvans lokaler har gapat tomma sedan butiken stängde för ett knappt år sedan. Jnytt.se har tidigare skrivit om Jula och Willys planer att flytta in där. Bygglovsprocessen har dragit ut på tiden då vissa korrigeringar i detaljplanen har krävts men nu är det nära beslut.
-Berörda grannar har fått formell möjlighet att kommentera och sluttid för det har satts till den 26 mars. Därefter kan bygglovsansökan godkännas, säger Arne Fogelberg, bygglovsansvarig på Jönköpings kommun.

Willys hoppas komma igång med nyetableringen så snart som möjligt men livsmedelskedjans informationsansvarige Johanna Eurén vågar inte säga när.
-Det är för tidigt att säga, vi måste se hur det går med bygglovet först, säger hon. -Men vi har för avsikt att öppna så fort vi kan.

Den planerade butiken på A6-området blir Willys femte i Jönköping. Butiken blir en av de största i stan. Det faktum att det kommer att finnas tre matkedjor i samma område, förutom Willys också Coop och City gross) skrämmer inte.
-Vi tror att det finns ett jättebra utrymme för en lågpriskedja i området. Coop och City Gross har andra priser än vi, säger Johanna Eurén.

Byggstart kan ske kring årsskiftet
Jula kommer att flytta nuvarande butik på Solåsen till den nya och större lokalen vid A6. Per-Erik Frost som är etableringsansvarig på Jula tror att byggstart kommer att kunna ske omkring årsskiftet.
-Vi är i behov av större lokaler vilket vi kan få där, säger han till Jnytt.se.