Förra året låg påsken i mars och då anmäldes det 3158 inbrott i bostäder och fritidshus i landet enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Det är fler än 100 inbrott om dagen.

Siffrorna för region Öst, där Jönköping ingår, var 252 inbrott.

Stockholm är särskilt utsatt. Inbrotten i mars och april 2018 nästan fördubblades jämfört med sommarmånaderna 2018. En förklaring kan vara att det under mars och april ligger fler helgdagar och med det ökar resandet.

Genom att tänka som en tjuv och vidta brottsförebyggande åtgärder minskar man risken att utsättas för inbrott medan hemmet står tomt. För oavsett om resan går till värmen eller till skidbacken så är det inte svårt för en tjuv att se om det är någon hemma eller om man är bortrest.

Ska inte städa

- Något av det vanligaste vi gör är att vi städar hemma innan vi åker bort så det är fint när vi kommer hem, detta ser ett tränat tjuvöga ser direkt, säger Lina Nilsson rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Annons

De flesta inbrott sker på dagen när folk inte är hemma och under lov, ledigheter och högtider. Vanligast i villa är att tjuven tar sig in genom att bryta upp ett fönster eller en altandörr på markplan. I lägenhet tar sig tjuven oftast in genom brevlådan med hjälp av en låsslunga.

- Om inte Grannsamverkan finns i området eller i fastigheten, tala om för grannarna att du ska åka bort så kan dom hålla ett extra öga på ditt hus/lägenhet och tömma brevlådan. Det är också bra att ha lampor på timer som tänds inne när det börjar bli mörk ute, säger Lina vidare.

Liten ljuspunkt

Annars är just bostadsinbrotten en liten ljuspunkt, i alla fall om man jämför med övriga brott som Brottsförebyggande rådet redovisar.

Antalet anmälda inbrott i villor och radhus minskade med 38 procent under förra året i villor och radhus medan inbrotten i lägenheter minskade med 19 procent. Siffran är den lägsta sedan 2005.

För Jönköpings kommuns del anmäldes 44 fullbordade inbrott under 2018, för Vaggeryd och Habo kommun handlade det bara om en anmälning.

Statistiken visar också att risken att drabbas varierar stort mellan olika orter. I nio kommuner anmäldes förra året fler än 100 fullbordade lägenhetsinbrott per 100 000 invånare, medan det i 25 kommuner inte anmäldes ett enda fullbordat brott.

Stockholm har allra flest anmälningar följt av Göteborg, Malmö, Lund, Örebro och Helsingborg.

Så hindrar du tjuven

Gå med i eller starta Grannsamverkan.

Se till att du har certifierade lås till husets al..

Så hindrar du tjuven

Gå med i eller starta Grannsamverkan.

Se till att du har certifierade lås till husets alla fönster och dörrar, även altandörren.

Skaffa lås på din brevlåda och komplettera din lägenhetsdörr med en vredkåpa eller säkerhetsbrevlåda och skaffa digitalbrevlåda på Skatteverkets hemsida.

Städa inte, lura tjuven, låt det se ut som att du är hemma.

Sätt timer på några lampor i huset som tänds när mörkret faller.

Larm är ett bra komplement till certifierade lås och Grannsamverkan.