Annons

Väghållning vintertid kräver en omfattande organisation. Gator, vägar och gångbanor i kommunen röjs i en speciell prioriteringsordning.

I första hand röjs bussgator, genomfartsleder, branta backar och vissa cykel- och gångbanor. Sedan tar man hand om lokalgator samt bostadsgator, och därefter vägsamfälligheter.

När det gäller gång- och cykelvägarna hålls ungefär hälften öppna. Vilka det är beror på nyttjandegrad.

”Vi sitter inte still”

Enligt Catrin Wåhlund, som är verksamhetschef på avdelning gata, park och skog, är målet att alla gator ska vara framkomliga inom ett dygn. Därefter arbetar man med kompletteringsröjning och halkbekämpning. Det skriver kommunen på sin hemsida.

Annons

– Men vi hoppas på förståelse för att det kan ta lite tid. Jönköpings kommun är en stor kommun och vi har bestämda rundor att köra efter, säger Wåhlund, i en kommentar.

Utanför ordinarie arbetstid, som är 16-07, har kommunen en beredskapsorganisation som håller gator och väderlek under uppsikt.

– Vi sitter inte still, när snön väl har landat kör vi med allt vi har, säger Wåhlund.

Eget ansvar

På flera håll i kommunen finns sand- eller saltlådor utplacerade, så istället för att vänta på plog- eller sandbil kan trafikanter själva ösa ut sand eller salt över is- och snöfläckar.

När kommunen plogar bostadsgator och andra gator kan det bli vallar vid uppfarter. Där ligger ansvaret för framkomligheten på berörd fastighetsägare. Däremot är man inte skyldig att skotta och sanda trottoarerna.

Snö som skottas undan på den egna tomten får inte läggas ut på trottoar eller gatumark.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app