Annons

Det handlar om ett överskott på 57 miljoner kronor gällande ensamkommande flyktingbarn som kan fonderas, men socialnämnden i Jönköpings kommun understryker vikten av att inte kalla det hela för vinst.

Förändringen 1 juli

Från och med 1 juli sänks ersättningen till Jönköpings kommun för ensamkommande flyktingbarn..

Förändringen 1 juli

Från och med 1 juli sänks ersättningen till Jönköpings kommun för ensamkommande flyktingbarn.

Ersättningen sänks från att tidigare ha legat på 1 900 kronor per dygn till att delas in efter ålder och då ligga på 1 350 kronor per dygn respektive 750 kronor per dygn.

Den lägre summan gäller personer över 18 år. Kommunen har ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen fram tills de blir 20 år.

– Det är fel när det kallas vinst i dessa sammanhang. Vi har hushållat med skattepengarna. Vi vet att vi kommer ha behov i framtiden och har förvaltat pengarna väl, säger Karin Widerberg (S), andra vice ordförande i socialnämnden.

Hon förklarar som skäl till överskottet att kommunen haft personal och hittat lokala hem för vård av boende, HVB-hem, i egen regi.

– Vi inom socialdemokraterna har drivit den här frågan och det gör jättemycket för ekonomin, säger Karin Widerberg.

Delas upp i grupper

Kommunen delar in flyktingmottagandet i två grupper, en grupp för flyktingmottagningen i stort och en grupp enbart för ensamkommande flyktingbarn. Det sistnämnda går under ett särskilt ansvar som socialnämnden har för barn och ungdomar.

Annons

– Genom att vi har startat upp den här lyckade organisationen tror jag också har bidragit till att fokus kan läggas på den här gruppen och samtidigt kan vi fokusera på den sociala hjälpen. Jag tror att det också blev en bättre arbetssituation för personalen, säger Karin Widerberg.

Socialdirektör Karl Gudmundsson håller med.

– Genom den här nya organisationen slapp vi konkurrensen med ensamkommande flyktingbarn och kunde köra det andra i ett eget spår. Då kan vi också se de speciella behoven som finns i ett tidigt skede, säger han.

Under förra året gjordes också ett överskott på 24 miljoner gällande det allmänna flyktingmottagandet.

– Nu ligger fonden för icke nyttjade flyktingmedel på 202 miljoner kronor. Kommunstyrelsen råder över dessa pengar och kan begära att använda medlen framöver om man ser ett ökat behov, säger Ola Nilsson (KD), ordförande i socialnämnden.

Det kan exempelvis handla om arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering, barn- och ungdomsvård för personer som inte är ensamkommande flyktingbarn, psykisk hjälp i form av träff med kurator eller jobb med förebyggande arbete i skolan.

Oro för framtiden

Det finns dock en oro för hur läget blir framöver. Kommunen väntar sig kraftigt sänkta ersättningar från staten för ensamkommande flyktingbarn. Förändringen väntas träda i kraft 1 juli.

Tack vare överskottet från 2016 väntas kommunen ändå ligga i balans gällande kostnaderna för 2017, men 2018 befarar man att det finns en risk för underskott när det gäller budgeten för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunen är dock medveten om att läget kan ändras snabbt.

– Läget är osäkert och eftersom det kan förändras snabbt blir det också svårt att planera, säger Ola Nilsson.