Annons

I Habo kommun finns idag en sortergård (Sibbabo) som drivs av June Avfall & Miljö. På denna sortergård kan kommunens invånare och företag lämna grovavfall som uppstår i ett hushåll/företag.

Deponin måste sluttäckas och för oss i alliansen (M, KD, C och L) ser vi det som önskvärt att man under tiden sluttäckning av deponin pågår håller sortergården öppen i möjligaste mån.

För oss är det en självklarhet att när sluttäckning av deponin skett och Sibbabo därav stängs ska det finnas en ny sortergård i Habo kommun.

Vi uppmanar June Avfall & Miljö att i sökandet efter en lämplig plats som ersättning för sortergården vid Sibbabo se över möjligheten att öppna en sortergård på Tumbäck (där kommunen idag äger mark och det redan finns byggd infrastruktur).

Röster hörs, som anser att Habo-borna ska hänvisas till att åka till Bankeryd (eller Råslätt). Men sortergården i Bankeryd har inte tillnärmelsevis samma kapacitet som Sibbabo plus att den ligger inklämd på en tomt där det inte finns några möjligheter att bygga ut verksamheten. En ny sortergård på Tumbäck skulle mycket väl kunna tillgodose invånarna och företagen i Habo och Bankeryd.

Annons

När man funderar över lokaliseringen får man se över om det kan föreligga några miljöstörningar och om det bidrar till ökad trafik i området, trafiksäkerhet gällande av/påfarter, att ha hög tillgänglighet samt se över vilken kapacitet en sortergård ska ha, självklarheter, vi vet, och ändå tål det att påpekas. Utifrån beaktande av bl.a. dessa anser vi att en ny sortergård på Tumbäck är det självklara valet. Inte minst sett utifrån att tillgänglighet till sortergård i Habo kommun är viktig för våra lokala företag.

I Habo kommun har man genomfört fastighetsnära insamling (FNI). Villor har försetts med två sopkärl för matavfall/brännbart, papper/förpackningar m.m. Men behovet av en sortergård i kommunen kvarstår, både för våra invånare och för våra företagare.

För de yttre kommundelar som ingår i June Avfall & Miljö så behöver man inte bara se till tillgängligheten att det går att lämna allt avfall på Råslätt utan även beakta aspekten av tillgänglighet där även trafik, resväg och restid beaktas. Sortering av avfall och återvinning är en av flera förutsättningar för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle. Det gäller att underlätta insamlingen från hushåll och företag.

Vi anser att en sortergård i Habo kommun, det är en självklarhet!

Susanne Wahlström, Kommunstyrelsens ordförande (M)

Hans Jarstig, Kommunalråd (KD

Hanna Englund (C)

Anders Rickman (L)