Annons

När Gunnar Berglund i dag skriver om Västra Torget skall jag berätta om några andra torg i Jönköping.

Stadens första torg, det medeltida torget, som låg ungefär i kvarteret där Portalen ligger idag, finns inga bilder på. Magnus Ladulås sitter ju idag staty i torgets sydöstra hörn. Sedan när staden flyttas till öster 1612, blir Torget det vi idag kallar Hovrättstorget.

Här bedrevs handel fram tills dess att Östra Torget bildas när man lägger igen den hamnbassäng som fanns i anslutning till Kanalen på Öster. På bilden visande Östra Torget finns med all säkerhet Jönköpings första bensinmack, det lilla lustiga huset mitt i bilden.
Vi har också haft ett Fisktorg, beläget norr om de två bostadshusen vid Munksjöbron. Munksjön är ju utfylld idag, den gick för inte så länge sedan anda fram till Södra och Östra Strandgatorna. Som namnet anges idkades här fiskhandel.
På Öster fanns också Östra Vedtorget, vid nuvarande Tullportsgatan, (se bild.) Men det fanns ett Västra Vedtorget och det för oss till rätt sida om Klaffbroa. Det låg i norra hörnet av nuvarande Rådhusparken mot Klaffbroa. Här låg också en tid ett annat torg det s k Svintorget, vilket var den första vy som de boende på Stora Hotellet fick se när de drog upp gardinerna. Bilden visar Svintorget i slutet på 1890-talet och även Lilla Hotellet till vänster om Storan..
Utmed Kyrkogatan, vid korsningen med Oxtorgsgatan låg helt följdriktigt Oxtorget. Detta flyttades till Västra Torgplatsen, nuvarande Sofiakyrkan, men när denna skulle byggas 1886, flyttades torget ånyo, då till Järnvägstorget. Det var den öppna platsen framför nuvarande Resecentrum, där Järnvägsstation låg förr. På bilden med den gamla Järnvägsstationen kan man se ett antal plåtbyggnader i vänster kant. Här låg Järnvägstorget. Men 1926 var det slut med handeln här också och det vi idag kallar Västra Torget kom till. Många torg blir det, men det får räcka för i dag.

Text och bilder framtagna av Lennart Lindberg