Ett byggföretag på Höglandet stämmer en tidigare anställd vid Arbetsdomstolen. Företaget yrkar att mannen ska betala lite mer än 270 000 kronor i skadestånd.
Orsaken är att mannen, under sin tid som arbetsledare hos det aktuella företaget, ska ha flyttat kostnader mellan olika byggprojekt som han ansvarade för. Det har lett till att företaget inte kunde fakturera för allt arbete, och man kan heller inte få betalt för detta i efterhand.

Slutade på egen begäran
”X har orsakat företaget skada. Skadan uppgår till det yrkade beloppet. X agerande är sådant att det föreligger synnerliga skäl för att ålägga honom skadeståndsansvar”, står det bland annat i stämningsansökan.
Mannen slutade sin anställning hos företaget på egen begäran förra våren. Han har erkänt att han har gjort fel och har hänvisat till att han haft befunnit sig i ett ”förvirrat tillstånd”.
Företaget menar att mannen har gjort detta medvetet, och han har inte gått med på att betala tillbaka pengarna som företaget förlorat på hans agerande. Därför har ärendet nu hamnat hos Arbetsdomstolen.