Vid tvåtiden under natten till torsdagen utbröt en brand i ett studentboende på Kärrhöksgatan på Råslätt.

Fyra trappuppgångar fick utrymmas men boende i tre trappuppgångar har kunnat återvända till sina lägenheter. Vad som händer med övriga drabbade, närmare ett 50-tal hyresgäster, är för tidigt att säga.

– Nu, när den omedelbara faran är över, tar det praktiska arbetet vid. Det handlar om hur vi tar hand om hyresgästerna och hur de får information på bästa sätt, säger Raymond Paska, marknads- och uthyrningschef på Vätterhem.

Information vid lunchtid

– Totalt var närmare 200 hyresgäster drabbade av evakuering. Därför gällde det att informera de som bor i de trapphus som inte var drabbade när de kunde återvända till sina lägenheter.

Klockan 12 kommer samtliga hyresgäster få information om hur boendesituationen ska lösas och en timme senare hålls en presskonferens.

Annons

– Vi hoppas ha en klar bild av vilka lägenheter som de boende kan återgå till, säger Paska.

– Det pågår ett inventeringsarbete där vi tittar på samtliga ytor. Inom studentområdet finns det ett antal vakanta rum eftersom utbytesstudenterna kommer hit vid olika tillfällen under terminen. Vi har en bra dialog och ett tätt samarbete med högskolan, som har ett 30-tal rum som går att använda. Jag är förhoppningsfull att vi ska lösa bostadssituationen på bästa sätt.

Andreas Friberg, marknadschef på Jönköping University, konstaterar att det har varit en lång morgon eftersom det finns mycket att göra.

– Det vi gör nu är att ta kontakt med familjerna till de som besökt sjukhus. Alla förutom en har fått lämna och vi har en allvarligt skadad student, vi kommer även ta kontakt med dennes familj, säger han.

– Just nu jobbar vi med det närmaste stödet med samtalshjälp. Och även kläder och förnödenheter till de som behöver. Boendefrågan är löst och vi har tillsammans med Vätterhem hittat boende åt alla, det rör sig om ett 40-tal personer.

”Skrik och panik”

Raymond Paska, Vätterhem.
Foto: Erik Boström

Totalt elva personer har förts till Länssjukhuset Ryhov efter branden som var släckt efter ungefär en timme.

– Det är en fruktansvärt tråkig händelse. Samtidigt har polis, räddningstjänst, kommunens krisgrupp och högskolans krisledning hanterat det på ett föredömligt sätt, berömmer Raymond Paska.

– Stämningen har varit mycket omtumlad och chockartad, det var en del skrik och panik i samband med insatsen. Många studenter är väldigt tagna av händelsen. Det finns möjlighet till krissamtal, och den möjligheten kommer finnas på plats hela dagen.

Vad vet du om skadorna på lägenheterna?

– Tyvärr vet jag ingenting. Den enda informationen jag har är att branden startade på våning sju. Jag har uppgifter om att branden inte spred sig till fler lägenheter men att det däremot är vattenskador i lägenheterna i samma trappuppgång. Vi ska inspektera och se vilka lägenheter som går att flytta in i.

JnyttTV. Se film från nattens brand och den gemensamma presskonferensen med Vätterhem, räddningstjänst, polis och Jönköping University.

Relaterat: Elva till sjukhus efter storbrand
Relaterat: Lämnade in kundvagn med kläder
Relaterat: JU hyllar hjälpsamma studenter