Annons

Odengatan som är en hårt trafikerad trafikled i dag var bara delvis utlagd när väckelserörelsen i slutet av 1800-talet drog stora människomassor till Kålgårdsområdet. Gelbgjutargatan, där denna staty står, är en nutida företeelse, som norr om Odengatan behållit sitt gamla namn, Målargatan efter målaren Johan Fredrik Garström (1793-1856).
Per Ericsson ville i sin artikel om Gatornas namn kalla den för Målaregränd, vilket skulle varit ett lämpligare namn, eftersom en avkortning av gatan skett vid Odengatan när Gelbgjutargatan skapades. "Förtätningen" av bebyggelsen i Jönköpings centrum framgår tydligt när man jämför den svartvita bilden med färgbilden.

Annons

Vad skvallrar de om?
Statyn "samtal" har Margareta Engström utfört åt Jönköpings kommun till minne av väckelserörelserna på förslag av Lennart Enander. Den föreställer Aurore Storckenfeldt i samtal med väninnan Lina Sandell och invigdes 1996. Margareta Engström och hennes medhjälpare, skulptör Lennart Sundström från Ulricehamn, gjorde först två silhuetter i plywood för att testa statyn på plats. Därefter byggde man upp stommar av ståltrådsnät i lager på lager vilket var tidsödande. På den färdiga stommen lades före gjutningen ett gipslager som Margareta bearbetat så att kvinnornas anletsdrag kom fram i den färdiga statyn. Aurore och Lina samtalar. Samtal heter statyn. Foto Gunnar Berglund.

Lina Sandell, född 1832, var en mycket produktiv psalmförfattarinna som bl a skrivit "Tryggare kan ingen vara" och "Blott en dag, ett ögonblick i sänder". Aurore Storckenfeldt drev Jönköpings första riktiga flickskola. Lina var ofta i Jönköping för att träffa släkt och vänner och de hade nära kontakt med varandra även när Lina gift sig och flyttat till Stockholm. En staty som visar kvinnor är mycket ovanlig.

Drev flickskola
Aurore Storckenfeldt var född 1816 och dotter till en officer. Hon hade fått en för den tiden god utbildning i kristendomskunskap och moderna språk. Hon kom till Jönköping 1846 och startade flickskolan året därpå i förhyrda lokaler. År 1858 köpte hon Västra Fridhem, fastigheten som ligger väster om statyn och nära både Gamla Missionshuset och Stora Missionshuset. Aurore drev privatskolan till sin död 1900. Hennes fosterdotter Lina drev sedan skolan ytterligare nio år. Storckenfeldtska skolan är den första "riktiga" flickskolan i Jönköping. Aurore startade även Jönköpings första söndagsskola och var en drivande kraft i den andliga verksamheten i lekmannaregi. Hon upprätthöll nära kontakt med många personer i väckelserörelsen men ansågs av flera personer auktoritär och vissa klagomål framfördes på hennes sätt att sköta föreståndarbefattningen.

En annan välkänd flickskola i Jönköping var den Santessonska som bedrev sin verksamhet mellan 1885 och 1935, då den gick upp i den kommunala flickskolan som startade 1 juli 1935.

Fakta är hämtade från "Flickskolor i Jönköping" av Elisabeth Dahr (1975), två artiklar i Gudmundsgillets årsbok 1996 av Göran Åberg resp. Eva-Lotta Franzén samt ur Jönköpings historia IV (1921) och Per Erisons artikel om Gatornas namn i Smålands Folkblad 1991-09-21. Texten är sammanställd av Gunnar Berglund som även tagit färgbilden. Den svartvita bilden kommer från Weine Karlstedts samlingar.