Annons

Trafikverket konstaterar att höghastighetsbanan inte är samhällsekonomisk lönsam. Detta efter att ha vägt snabbare resor, större arbetsmarknad och minskad klimatpåverkan mot kostnaderna för sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

För Jönköpings del innebär det dock en ökad tillväxt.

Annons

Trafikverket utreder fyra alternativ för placering av stationer: två alternativ vid Södra Munksjön, Tenhultsdalen och Odensjö.

Jp.se berättar att det finns saker som kan stoppa en placering vid Södra Munksjön, som Jönköpings kommun har önskat. Exempelvis skulle det kunna handla om att placeringen inte klarar alla lagprövningar som krävs.

Fördelen med placeringen är tillgängligheten, medan nackdelen är att det blir dyrt, restiderna blir längre och bullret kan störa om stationen hamnar nära centrum.