Annons

Den nya höghastighetsjärnvägen betyder mycket för hela Sverige, inte minst för Jönköpings kommun och Region Jönköpings län. Tanken är att det nya höghastighetståget ska kunna gå i 320 kilometer i timmen, vilket kan komma att få stor betydelse för arbetspendlingen framöver.

Regionen Jönköpings län och de berörda kommunerna vill att höghastighetsjärnvägen ska byggas så snart som möjligt. Sedan är det upp till regeringen och riksdag hur man vill gå vidare.

– Vår region ligger bra till geografiskt och vi har en stark framtidstro om att med nya stambanor öppnar sig nya möjligheter. Utbildade människor byter i dag jobb i genomsnitt åtta gånger innan de fyllt 40 år och med den nya höghastighetsbanan når vi nya arbetsgivare inom en timmes pendlingstid, berättar Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande.

Annons

Nå nya arbetsplatser

Hon ser signeringen av avtalen som ett stort steg och ett sätt att utvidga arbetsmarknadsregionen och möjligheter att jobba i storstäder och nå attraktivare arbetsgivare.

– I dag tvingas vi flytta för att nå arbeten, men i framtiden kommer vi att nå nya arbetsplatser och kanske slippa flytta, säger Malin Wengholm, som också ser att det behövs fler spår och att det inte räcker med att rusta upp den befintliga järnvägen.

– Vi har skrivit brev alla Sveriges riksdagsledamöter, frågan kommer ju att slutligt avgöras i riksdagen så nu är det upp till dem att ta ansvar för hela Sverige. Vår utgångspunkt är att denna satsning på utveckling och tillväxt bör lånefinansieras. Vi ser inte att det är rimligt att ta denna kostnad i den befintliga budgeten. Moderaterna beslutade på sin stämma i höstas att vi ville tillåta alternativa finansieringar för detta, berättar Malin Wengholm och förklarar att länets styrka är att man är helt enig i frågan om höghastighetståg, blocköverskridande i samtliga av länets 13 kommuner och regionen.

Att bygga snabbt anser hon är det bästa för att få ut de riktiga effekterna.

Upp till riksdagen

– I dag finns det två alternativ kring hur man ska bygga, då ett förslag är att bygga i etapper och i så fall ta Götalandsbanan först. Anledningen till att dela upp arbetet har med finansieringen att göra, då man inte ser någon annan möjlighet än att finansiera än att ta av den egna budgeten, förklarar Catharina Håkansson Boman, förhandlare från Sverigeförhandlingen.

Det är upp till riksdagen att fatta beslut kring hur det hela ska byggas och Wengholm tror att eventuellt beslut kan komma att tas i april.

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, tror att höghastighetsjärnvägen kan komma att underlätta för många företag i det berörda området.

– Den känns oerhört viktig, säger hon.

Ulf Fransson, tillförordnad stadsdirektör, och Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, tycker att avtalen för höghastighetsjärnvägen är viktig för Jönköpings kommun.
Foto: Rebecca Staf

Agneta Jansmyr, regiondirektör, och Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande, skriver här under avtalen.
Foto: Rebecca Staf

När avtalen för höghastighetsjärnvägen skulle signeras medverkade representanter från såväl Sverigeförhandlingen och Region Jönköpings län som de tre kommunerna Jönköping, Tranås och Värnamo.
Foto: Rebecca Staf