Fastighetsägare BoKlok mark och exploatering AB har ansökt om planbesked för att kunna bygga nya bostäder i form av radhus och flerfamiljshus i östra Fagerslätt i Huskvarna. Tanken är att det ska bli 52 lägenheter och 42 radhus.

Finns hästgård

I närheten av det utpekade området finns lätt industri och bostäder. I dag finns det ingen byggnation på fastigheten och terrängen består huvudsakligen av låglänt öppen mark och skog. I närheten finns också en busshållplats längs med Hakarpsvägen, en härdverkstad och en hästgård.

Området ligger söder om Fagerslätts nya utbyggnadsområde, ett område där det nu planeras för nya bostäder, skola och förskola. Området ligger strax öster om tätortsbebyggelsen i Huskvarna-Hakarp och österut tar landsbygden vid, ett skogsområde som sträcker sig mot Ramsjön.

Annons