Annons

De nya lägenheterna blir en del av kvarter tre, söder om Munksjön på Oskarshallsgatan i Jönköping. Husen ligger mellan Oskarshallagatan och Skeppsbrogatan och på andra sidan Skeppsbrogatan ligger Strandparken.

Totalt handlar det om en yta på cirka 7.473 kvadratmeter som bebyggs. Det handlar om två flerbostadshus med uppemot elva våningar. Det planeras också för plats för solceller, cykelverkstad och garagenedfart.

Dricksvattnet ska skyddas

Vid den delen som är mot Jordbrovägen planeras en uteplats där det också blir plats för cyklar.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att nämnden ska bevilja bygglov för bygget.

Tekniska kontoret har haft synpunkter på att en del av fastigheten ligger inom Vätterns vattenskyddsområde. Syftet med detta område är att det ska skydda vattentäkten så att tryggt och säkert dricksvatten ska kunna produceras till kommuninvånarna.

Annons

Tekniska kontoret påpekar också att det finns information om potentiell förorenad mark på fastigheten. Om marken behöver saneras så vill tekniska kontoret att det ska säkerställas att vattnet inte förorenas.

Skiss över de nya bostäderna.
Foto: Enter arkitektur

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app