Under natten till torsdag uppstod en vattenläcka vid Övre Kvarngatan, vid Dunkehalla i Jönköping. Under morgonen har sedan ytterligare en läcka har uppstått vid Övratorpsvägen. Samtidigt är ett antal fastigheter utan vatten, bl.a. i Axamo och Hedenstorp.

Många utan vatten
Vid halvtiotiden saknades vatten på Hedenstorp, Västersjön, Sveahäll, Skänkeberg, samt delar av Bymarken.
Vattenläckan vid Övre Kvarngatan ska åtgärdas nu under förmiddagen. En vattentunna har ställts ut vid Övre Kvarngatan 21. Även vid Dalviksringen har en vattentunna ställts ut.