De två fastigheterna som säljs är dels Apeln 37, där bland annat Göta Hovrätt och Kammarrätten finns och dels Graniten 15. Där bedrivs skolverksamhet för barn och unga med resursbehov och i fastigheten finns det även ett HVB-hem.

– Vi äger och förvaltar idag nio fastigheter i centrala Jönköping och en fastighet i Värnamo, säger Jesper Rundbäeck, VD för ELL-EFF Fastigheter AB, som är Länsförsäkringars fastighetsbolag i Jönköping i en kommentar.

"Vet att behovet av hyresrätter är stort"

Rundbäck menar att affären öppnar för att de ska kunna bygga nya hyresrätter, men det förutsätter att de kan hitta mark i centrala Jönköping.

– Genom försäljningen kan vi satsa offensivt på att öka vårt bostadsbestånd. Vi vet att behovet av hyresrätter är stort och vill gärna vara med och bidra till stadens fortsatta utveckling, fortsätter Rundbäck.