Annons

Enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport har antalet influensafall ökat kraftigt den senaste tiden. Andelen positiva prover visar att fler insjuknar i Svealand och Götaland jämfört med i Norrland, som haft en oförändrad andel positiva prover de senaste två veckorna.

Under vecka fyra hade Örebro, Jönköping och Västra Götaland flest antal fall sett till befolkningsmängden.

1177, sjukvårdsrådgivningen har också fått fler samtal med frågor om feber bland barn och på nätet fortsätter folk att söka på influensasymptom.

Under veckan som gått har sammanlagt 34 fall av influensa rapporterats i Jönköpings län. Sett till säsongen i helhet ligger antalet på 99 fall.