I slutet av april revs den gamla fabriksbyggnaden på Ravingatan i Hovslätt för att ge plats åt de nya lägenheterna. Nu har politikerna i stadsbyggnadsnämnden fått ta del av planerna.

Planen är att det ska bli tre flerbostadshus, två cykelförråd, miljöhus och parkeringsplatser för bil och cykel på fastigheten. Dessutom ska det göras en mur.

Enligt planen blir det tre femmor, tolv fyror, 21 treor och nio tvåor. Det blir ett lägenhetsförråd per lägenhet, ett miljöhus och 45 parkeringsplatser för bilar. 90 cykelparkeringar planeras varav 40 är i fristående cykelförråd.

– Det är en av de största satsningarna på orten, vilket förstås är spännande. Det är ett helt nytt kvarter som omfattar ett antal bostäder, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Annons

Önskan: Tillräckligt med p-platser

Stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning har påtalat att de tycker att kommunens parkeringsnorm ska följas. Det handlar om att se till att det finns tillräckligt med parkeringar i förhållande till de som bor där, samtidigt som det allmänna parkeringsbehovet tillgodoses.

I bygglovsansökan konstateras det att det finns ett underskott på en bilparkering och en cykelparkering, och det önskar tjänstemännen ska justeras.

Stadskontoret uppmuntrar till att det ska bli lågenergihus och att de gärna får utformas med särskild hänsyn till miljön. Grannar har också fått tillfälle att lämna sina synpunkter på planerna.