Det kommunala bostadsbolaget NkBo väntas bygga de nya bostäderna 150 meter från Sörsjön med badplatsen Åsabadet.

– Det är en av de största händelser som har hänt i Tabergsdalen, konstaterar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

I dag finns det ingen bebyggelse på platsen. Det växer skog där, det finns några gångstigar och en grusad yta. I väster ligger Sjövägen och i öster Åsastigen.

Befintlig vy mot söder.
Foto: Jönköpings kommun

Förskola aktuellt just nu

I bostädernas entréplan finns det möjlighet för centrumverksamhet som exempelvis ateljé, butik och föreningslokal. Utöver det kan det bli komplementbyggnader i begränsad omfattning, exempelvis miljöhus.

I planen finns det möjlighet att få plats med en skola. I nuläget är det en förskola och bostäder som är mest aktuella. I dag ligger Åsa förskola söder om området, men förskolan har i dag inte ändamålsenliga lokaler.

Annons

Dessutom tros de nya bostäderna i området öka trycket på förskolan ytterligare. Därför är planen att Åsa förskola flyttar över sin verksamhet till den nya förskolan.

I den nordöstra delen kan det bli ett trygghetsboende. Användningen för området uppges vara flexibel och kan ändras beroende på behov.

Den tänkta förskolan planeras få två våningar med en yta som ger möjlighet till plats för 120 barn fördelade på åtta avdelningar. Det handlar om cirka 700 kvadratmeter som byggs och ingången är tänkt att bli mot Åsastigen. Barnen får en utemiljö på cirka 4 500 kvadratmeter.

Länsstyrelsen har beslutat att göra en arkeologisk utredning i området.
Foto: Jönköpings kommun

Sutterängbyggnader byggs

Enligt förslaget kan det bli elva lamellhus och eftersom terrängen sluttar planeras flerbostadshusen att bli sutterängbyggnader. Byggnaderna varierar i längd och kombination. Översta våningen är tänkt som vind för förråd och teknik.

Enligt förslaget sparas en del av skogen och det är tänkt att planteras tallar mellan husen. Syftet är att ge känslan av att bo mitt i naturen.

Cirka 150 parkeringar planeras att göras i kvarteret.

Om planen inte överklagas kan detaljplanen vinna laga kraft i januari nästa år.

Så här kan husen se ut när de är klara.
Foto: Illustration: BSV arkitektur & ingenjörer AB