Roland Persson, professor i pedagogisk psykologi vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, ligger bakom studien som nu lyckats ranka stressnivåerna bland akademiker i 34 länder.

Roland Persson har analyserat över 90 artiklar, litteraturgranskningar och nationella undersökningar om stress på arbetsplatsen. Resultatet visar att användandet av new public management modellen bidrar till högre stress, ett verksamhetssystem som kritiserats förr.

Annons

– Att använda en modell tagen från industrin och införa den i akademin visar på en oförmåga att förstå att forskare behöver autonomi att fungera, säger Roland Persson.

Studien delar in länder i olika grupper beroende på hur hög stressnivå akademiker i landet upplever. Bland de länder som upplever lägst stress är Tyskland mest stressfria medan Kinas akademiker är de mest stressade. Sverige finns inte med i någon grupp då relevanta forskningsartiklar i ämnet saknas.

Orättvisa system för erkännande och befordringar, känslor av otillräcklighet, hög arbetsbelastning och brist på stöd och respekt från chefer är bara några av de stressfaktorer som Roland Persson identifierar i sin studie.

– Problemen uppstår när akademiker tvingas in i roller som de verkligen inte vill ha, och som förmodligen inte passar dem särskilt bra, säger Roland Persson.