Den 30-åriga studenten anmäldes av Hälsohögskolan för försök till fusk. Detta efter att hon lämnat in ett skriftligt arbete i vilket det införts plagierat material, något som upptäcktes vid en körning i databasen Urkund. Det aktuella arbetet motsvarade 3 av kursens 15 högskolepoäng.
Kvinnan hade möjlighet att vara med på sammanträdet men kom aldrig. I ett skriftligt svar förnekar hon försök till fusk.

Omfattande plagiering
Hon medger att att det finns likheter mellan hennes text och de källor som plagierats enligt anmälan, men hon säger sig inte känt till dessa.
DAN anser det vara styrkt att studenten fört in plagierat material i sitt arbete. Man skriver också att vid bestämmandet av straff ska det beaktas att omfattningen av plagierat material är relativt omfattande.
Därför stänger man av kvinnan i en månad från den 27 oktober till den 26 november från undervisning, prov, annan bedömning av studieprestation eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.

DAN