Annons

Det är kommunstyrelsen som har gett samtliga nämnder i uppdrag att se över möjligheterna att anställa studenter. Stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten har de senaste åren haft flera studenter som i perioder varit timanställda där.

Studenterna har kommit från Jönköpings tekniska högskola, Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska högskola. Stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten bedömer att man under nästa år kommer att kunna erbjuda studenter så kallade pluggjobb i enlighet med ett så kallat studentmedarbetaravtal som finns. Det skulle ersätta dagens timanställningar av studenter.

Får visa upp sig

Avtalet innebär, förutom att studenterna får anställning, att arbetsgivarna får möjlighet att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare och de får tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Annons

Det stadsbyggnadskontoret i första hand behöver är byggnadsingenjörer, fysiska planerare, lantmätare och mätingenjörer. Räddningstjänsten behöver brandingenjörer, men även en byggingenjör finns anställd i dag.

Under flera år har studenter från framför allt de tekniska högskolorna i Lund och Luleå varit anställda under sommaren. Men önskemål har nu framförts att det finns fördelar med att ta in studenter från närområdet. Det innebär att ögonen nu riktas mot studenter som utbildar sig till byggnadsingenjörer på Jönköpings tekniska högskola.

Kan bli nyanställning

Sedan 2016 anställer stadsbyggnadskontoret varje vår två studenter för timanställning för att arbeta som bygglovshandläggare, vilket i förlängningen kan leda till vikariat framöver.

Just nu förs diskussioner med tekniska högskolan gällande att anställa studenter framöver. För att frigöra mer tid åt erfarna tjänstemän så att de kan vara mentorer åt studenterna, finns planer på att anställa en HR-resurs på stadsbyggnadskontoret till hösten.