Annons

Att studenter varje månad går back har för oss, som inom ramarna för CSN försöker hålla ihop vår budget, varit en hård, tung och sanning. Att ekonomin är lite knapp under studenttiden är en del av charmen. Att käka gröt och bönor i slutet av månaden har ingen dött av.

Men att samhället inte kan garantera en ekonomisk trygghet under studietiden är ett problem. Enligt Sveriges förenade studentkårer, går en genomsnittlig student back runt 320 kronor per månad, och då är inte merkostnader för medicin, reseomkostnader, sjukvård och andra externa utgifter medräknade. Att du som student inte med säkerhet kan få budgeten att räcka till de allra mest nödvändiga omkostnaderna, maten, boende samt sitt studiematerial, är skamligt för ett land som säger sig vilja investera i framtiden.

Annons

Utbildning skall inte vara ett socialt privilegium tilldelat det fåtal med rätt ekonomisk bakgrund, det skall vara en rättighet för alla som har ambitionen och viljan att studera. Det är en fråga om att värna jämlikhet och demokrati.

Där finns en tydlig ideologisk skiljelinje mellan den unga socialdemokratin och våra borgerliga motsvarigheter. Liberala idéer om exempelvis ett avskaffat studiebidraget visar på högerns okunskap om människors olika ekonomiska förutsättningar, alternativt en ovilja att förstå den. Ute på den punschdränkta, yttersta högerkanten finns förslag om att avgiftsbelägga högre utbildning, något som exempelvis Fria moderata studentförbundet står bakom.

Vi i S-studenter vill inte att ett extrajobb ska vara ett krav för ett anständigt leverne under studietiden, det skall vara en möjlighet om man känner att men har tid och möjlighet. Om man i stället vill satsa fullt ut på sina studier så skall man självklart kunna göra det. Utan att behöva göra en ekonomisk förlust.

Rapporten från Sveriges förenade studentkårer är inga nyheter. Nu är tid att öka pressen på regeringen att agera. Studiemedlet behöver en fungerande indexering för att följa kostnadsutvecklingen för Sveriges studenter. I en stark svensk modell ska ingen behöva oroa sig för om pengarna ska räcka till hyran. Den ekonomiska tryggheten är avgörande för att kunna lägga fokus på studierna och känna frihet i sin vardag. Det är en politik som vi alltid kommer att ta strid för.

S-studenter Jönköping